kvkk

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bursa Web Tasarım ve Yazılım olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

 1. Veri Sorumlusu

Bursa Web Yazılım olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

 • Sektör hakkında sizleri internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek,
 • Ürün ve üretim bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,
 • İnternet üzerinde iş başvurularının alınması,
 • Bursa Web Tasarım ve Yazılım tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması, 

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.. 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2)) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda elde edilmektedir: 

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi.
 • İlgili kişi tarafından “Bize Ulaşın” kısmının kullanılarak tarafımıza bilgilerinizi iletmeniz.
 • İnternet sitemiz üzerinden “Başvuru” formu doldurularak iş başvurunuzu tarafımıza iletmeniz.
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

 • “1071 Plaza, Ertuğrul, İZMİR YOLU CADDESİ, Eflatun Sk. NO:4 Kat 3 Daire:19, 16120 Nilüfer/Bursa” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • info@bursawebyazilim.com  şeklindeki kayıtlı elektronik posta adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 •  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bursawebyazilim.com adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Bursa Web Tasarım ve Yazılım kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir. 

 1. Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Bursa Web Tasarım ve Yazılım kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. 

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://bursawebyazilim.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Müşteri Gizlilik Prensiplerimiz

* Firmalardan edinilmiş tüm yazılı yada elektronik bilgiler iş sözleşmesinin bitimini takip eden 10 iş günü içerisinde Bursa Web Tasarım ve Yazılım sistemlerinden silinir.

* web sitesinde yayınlanmak için müşteri tarafından iletilen bilgiler web sitesine yüklenerek yayınlanır. Bunun dışında kalan web sitesindeke yayınlanmayan bilgiler 3. kişilerle asla paylaşılmaz. Fakat web sitesine yüklenmiş açık bilgilerin müşteri izni dışındaki kişiler tarafından kullanılması Bursa Web Tasarım ve Yazılım‘ı bağlamaz.

* Bursa Web Tasarım ve Yazılım edinilmiş ftp , hosting kontrol, domain kontrol vb. bilgileri iş sözleşmesinin bitimini takip eden 10 iş günü içerisinde Bursa Web Tasarım ve Yazılım sistemlerinden silinir.

* Sözlü olarak dile getirilmiş bilgi için Bursa Web Tasarım ve Yazılım‘dan hak talep edilemez.

* Her iş sözleşmesine mütakip gizlilik sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanır. Gizlilik sözleşmesi yapılacak çalışmanın şekline göre değişiklik gösterebilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir